Oxid dusnatý header

Oxid dusnatý

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý, NO, je bezbarvý, vysoce toxický, jedovatý, oxidující plyn s mírně dráždivým zápachem.

Aplikace
Čistý oxid dusnatý se používá:

  • jako složka kalibračních plynných směsí pro systémy monitorování životního prostředí;
  • jako složka kalibračních plynných směsí pro průmyslovou hygienu;
  • v polovodičových aplikačních procesech;
  • ve velmi zředěné formě pro léčebné poruchy.

Kompatibilita materiálů 
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel; Monelův kov; Hastelloy A, B, C. 
Plasty: Kel-F; PTFE; PE. 
Elastomery: Viton.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 30,01
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 1,036
Zápach: mírně dráždivý
CAS registrační číslo: 10102-43-9