Oxid siřičitý header

Oxid siřičitý

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý, SO2, je bezbarvý, jedovatý, toxický, korozívní, nehořlavý, zkapalněný plyn s ostrým, pronikavým zápachem.

Aplikace
Čistý oxid siřičitý se používá:

  • jako složka kalibračních plynných směsí v systémech monitoringu životního prostředí;
  • v plynných směsích pro průmyslovou hygienu;
  • jako dezinfekční prostředek, konzervační prostředek;
  • v různých chemických reakcích.

Kompatibilita materiálů 
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel; Hastelloy C. 
Plasty: Kel-F; PTFE; PVC. 
Elastomery: Kalrez. .

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 64,06
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 2,3
Zápach: ostrý, pronikavý
CAS registrační číslo: 7446-09-5