Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Carbon Monoxide

Oxid uhelnatý, CO, je bezbarvý, hořlavý, toxický, vysokotlaký plyn.

Aplikace
V polovodičovém průmyslu se oxid uhelnatý používá:

  • při selektivní oxidové leptání ve spojení s C4F8.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; zinek; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F; PTFE; FEP a PFA fluoropolymerní pryskyřice; Tefzel; PVDF; PVC. 
Elastomery: Kalrez; Buna-N; Neopren; polyuretany.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 28,01
Specifická hmotnost (vzduch = 1) : 0,97
Zápach: žádný
CAS registrační číslo: 630-08-0