Silicon precursor gases header

Prekurzory křemíku

Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: siad@siad.eu

Silicon precursor gases

Plynné prekurzory křemíku působí jako zdroj atomů křemíku pro nanášení polykrystalického křemíku, epitaxiálního křemíku, oxidu křemičitého a nitridu křemíku.

Nejběžnější plyny jsou silan, dichlorsilan, trichlorsilan a chlorid křemičitý. Plynné prekurzory křemíku, jako je silan a dichlorsilan, se používají v procesech nanášení epitaxiálních a chemických par (CVD) při nanášení vrstev křemíku a sloučenin křemíku na křemíkové substráty.

Křemíkové epitaxiální vrstvy se tvoří reakcemi založenými na mechanismu tepelného rozkladu nebo redukce vodíkem v závislosti na použitém reakčním plynném prekurzoru křemíku.
Každý plynný prekurzor křemíku má výhody a nevýhody epitaxiálního zpracování, včetně rozmezí teplot zpracování, stupně autodopování a růstových rychlostí.

Současné trendy naznačují vzrůstající používání dichlorsilanu místo trichlorsilanu a chloridu křemičitého, které vyžadují vysoké teploty nanášení. Silan se běžně používá při výrobě plátků, v řadě procesů nanášení chemických par pro tvorbu oxidu, nitridu a tenkých folií polykřemíku.
Dichlorsilan, který je plynný při tlaku 0,5 atm, je rovněž primárním zdrojem pro nanášení polykřemíku. 
Trichlorsilan a chlorid křemičitý jsou při pokojové teplotě a tlaku korozívní kapaliny. Metylsilan se používá pro nanášení filmů karbidu křemíku. German GeH4 se používá pro epitaxi křemík-germanium při modifikaci zakázaného pásma.