Drobečková navigace

Porézní hmota header

Porézní hmota

Porézní hmota

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Porézní hmota

Vysoce hořlavý plyn acetylen je endotermní sloučenina, která se může rozkládat extrémně explozivně, je-li v pevném nebo kapalném stavu nebo v plynném stavu pod tlakem. Jestliže je acetylen stlačen na více než 1,5 bar a pak podroben mechanickému nebo tepelnému šoku, může dojít k jeho rozkladu na uhlík a vodík, což probíhá rychle s uvolněním značné energie.

 

Z tohoto důvodu se acetylen nemůže skladovat a transportovat ve stavu stlačeného plynu v tlakových lahvích. Namísto toho se využívá jeho vysoké rozpustnosti v některých rozpouštědlech, jako je aceton a dimetylformamid, k jeho skladování v roztoku v tlakových lahvích naplněných inertní porézní hmotou – porézní náplní.

 

Jemná voštinová struktura hmoty impregnované rozpouštědlem v pečlivě odměřených množstvích nabízí obrovský kontaktní povrch plyn/rozpouštědlo, přes který je acetylen absorbován a uvolňován rychle a zcela bezpečně.

Na konci 19. století byly jako absorbující materiál používány různé látky, jako uhlík, křemelina, rašelina, pemza, azbest a některá rostlinná vlákna, jako celulózový odpad a kapok v sypkém stavu. Později, na počátku 20. století byly navrženy různé přípravky zahrnující pojiva, jako je vápno, cement a jiné, s cílem připravit absorbující hmotu kompaktnější a mechanicky odolnější.