Výroba header

Výroba

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Výroba

Výroba porézní hmoty SIAD AF

Proces výroby porézní plnící hmoty zahrnuje:

 • záznam dat z tlakové láhve (číslo, hmotnost, objem);
 • příprava hmoty (směs vody, vápna, oxidu křemičitého, uhlíkových vláken);
 • naplnění tlakové láhve tekutou pastou hmoty;
 • zahřátí v peci pod tlakem; reakce mezi vápnem a oxidem křemičitým za vzniku křemičitanů vápenatých (xonolitu, tobermoritu);li>
 • sušení v peci – odstranění zbytků vody z pórovité hmoty;
 • prohlídka a kontrola kvality;
 • opískování a lakování vnějšího povrchu tlakové láhve;
 • montáž ventilu;
 • napuštění rozpouštědla po předchozím vypuzení zbytkového vzduchu z tlakové láhve;
 • napuštění acetylenu do nasycení;
 • balení a expedice.

Porézní plnící hmota SIAD AF se vyrábí ve výrobním závodě v Osio Sopra ve vyčleněné divizi. Výrobní kapacita je přibližně 50.000 tlakových lahví za rok.