Fluorid fosforečný header

Fluorid fosforečný

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Fluorid fosforečný

Fluorid fosforečný, PF5, je bezbarvý, vysoce toxický, korozívní, nehořlavý plyn s dráždivým zápachem.

Aplikace
Čistý fluorid fosforečný se používá:

  • ve fluoračních reakcích;

Kompatibilita materiálů 
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel; Monelův kov; Inconel. 
Plasty: Kel-F; PTFE. 
Elastomery: Saran.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 125,97
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 4,46
Zápach: dráždivý
CAS registrační číslo: 7647-19-0