COOOL Chladiva na přírodní bázi

COOOL® Chladiva na přírodní bázi

COOOL<sup>®</sup> Chladiva na přírodní bázi

Contattaci refrigeranti

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: refrigeranti@siad.eu

Navigation Menu

Natural refrigerant gases

Chladiva na přírodní bázi jsou skutečnou zelenou alternativou k F-plynům, a to jak díky velmi malému dopadu na životní prostředí, tak díky vynikající energetické účinnosti a dostupnosti.

Oxid uhličitý, amoniak a hlavní uhlovodíky jsou ve skutečnosti typickými produkty plynárenství, zatímco F-plyny jsou produkty chemického průmyslu.

Amoniak (čpavek) se obvykle používá v průmyslových aplikacích také kvůli skutečnosti, že se jedná o toxický plyn, ale nyní se začíná používat i ​​pro obchodní účely. Oxid uhličitý se naproti tomu stále více používá v nových průmyslových chladicích systémech a v integrovaných klimatizačních systémech spojených s výrobou tepla a hygienickou vodou. Tento chladicí plyn umožňuje při adekvátní konstrukci termodynamického cyklu vysokou energetickou účinnost jak při nízkých, tak vysokých teplotách.

Také uhlovodíky jsou přírodní chladicí plyny s velmi nízkým GWp, které zaručují vynikající energetické výtěžky. Díky jejich použití v domácích spotřebičích se dosahují vysokých energetických výnosů (např. třídy energetické účinnosti A, A +, A ++ ...). Isobutan se používá hlavně v domácích chladničkách a mrazničkách, zatímco propan v komerčních chladničkách nebo jiných statických aplikacích.