Chladiva header

Chladiva

Chladiva

Contattaci refrigeranti

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: refrigeranti@siad.eu

Navigation Menu

Chladiva

SIAD nabízí různé druhy chladiv, který se používá jako kapalina pro chladicí cykly, pro klimatizační systémy a chlazení. Nízká teplota, efektivita, úcta k životnímu prostředí a rozmanitost nabídky jsou klíčovými pojmy, které charakterizují chladicí plyny SIAD.

Chladiva SIAD je zárukou správné a maximálně bezpečné funkce zařízení a současně zajišťuje úspory energie. SIAD, který se vždy věnoval ochraně životního prostředí, nabízí kromě tradičních fluorovaných uhlovodíků (HFC) udržitelnější řešení: nové směsi s nízkými hodnotami GWP založené na hydrofluorolefinech (HFO) a přírodních chladivech.

Chladiva SIAD se obvykle dodávají v následujících baleních:

  • Pronajaté plynové lahve na 12,5 litrů (vybavené ventilem pro plynnou fázi)
  • Pronajaté plynové lahve na 40 litrů (vybavené ventilem pro plynnou i kapalnou fázi)
  • Pronajaté plynové lahve na 950 litrů (vybavené dvěma ventily)

U hlavních produktů jsou za poplatek k dispozici rovněž malé formáty „FreeCold“:

  • Láhve FreeCold na 12 litrů
  • Lahvičky FreeCold Nano s kapacitou 1 litr, v nabídce jako krabice se 6 kusy
  • Láhve FreeCold na 5 litrů s R1234yf.

Tradiční fluorovaná chladiva a chladiva na přírodní bázi

SIAD nabízí řadu tradičních, fluorovaných chladiv na bázi HFC a HFO. Dnes používané plyny HFC (hydrofluorkarbid) jsou plyny bez chloru s nulovým potenciálem zničení ozonu (ODP), mají však vysoký potenciál globálního oteplování (GWP). V současnosti se řeší technické problémy spojené s přechodem na nová ekologická chladiva s koeficientem globálního oteplování (GWP) pod 2500. Tento požadavek splňují chladiva na přírodní bázi s nízkou uhlíkovou stopou.
Chladiva na přírodní bázi jsou skutečnou zelenou alternativou k F-plynům, a to nejen pro vysoký energetický výkon a dostupnost, ale především pro velmi nízký dopad na životní prostředí. Z těchto důvodů se dnes znovu objevují přírodní chladicí plyny, jako jsou:

Chladiva s nezaručenou čistotou

Používání nečistých chladiv obecně může vést k následujícím jevům:

  • změna termodynamických vlastností s možnými účinky na výkon;
  • chemicko-fyzikální změny s možným vlivem na tlaky a materiály, tedy na bezpečnost, až po možné problémy související s toxicitou v případě úniku do životního prostředí.

Všechny změny ve složení chladiva v konečném důsledku ovlivňují výkon, provoz, životnost i bezpečnost systému.

Podrobnější informace o dodávkách chladiv naleznete na stránkách e-chladiva.cz