Chladicí plyn header

Chladicí plyn
Chladicí plyn

Contattaci refrigeranti

Chladicí plyn

SIAD nabízí různé druhy chladicího plynu, který se používá jako kapalina pro chladicí cykly, pro klimatizační systémy a chlazení. Nízká teplota, efektivita, úcta k životnímu prostředí a rozmanitost nabídky jsou klíčovými pojmy, které charakterizují chladicí plyny SIAD.

Chladicí plyn SIAD je zárukou správné a maximálně bezpečné funkce zařízení a současně zajišťuje úspory energie. SIAD, který se vždy věnoval ochraně životního prostředí, nabízí kromě tradičních fluorovaných uhlovodíků (HFC) udržitelnější řešení: nové směsi s nízkými hodnotami GWP založené na hydrofluorolefinech (HFO) a přírodních chladivech.

Chladicí plyn SIAD se obvykle dodává v následujících baleních:

  • Pronajaté plynové lahve na 12,5 litrů (vybavené ventilem pro plynnou fázi)
  • Pronajaté plynové lahve na 40 litrů (vybavené ventilem pro plynnou i kapalnou fázi)
  • Pronajaté plynové lahve na 950 litrů (vybavené dvěma ventily)

U hlavních produktů jsou za poplatek k dispozici rovněž malé formáty „FreeCold“:

  • Láhve FreeCold na 12 litrů
  • Lahvičky FreeCold Nano s kapacitou 1 litr, v nabídce jako krabice se 6 kusy
  • Láhve FreeCold na 5 litrů s R1234yf.

FLUOROVANÉ A PŘÍRODNÍ CHLADICÍ PLYNY   

SIAD nabízí řadu fluorovaných chladicích plynů na bázi HFC a HFO. Dnes používané plyny HFC (hydrofluorkarbid) jsou plyny bez chloru s nulovým potenciálem zničení ozonu (ODP), mají však vysoký potenciál globálního oteplování (GWP).
Přírodní plyny SIAD jsou opravdovou zelenou alternativou k F-plynům, a to nejen pro vysoký energetický výkon a dostupnost, ale především pro velmi nízký dopad na životní prostředí.  Z těchto důvodů se dnes znovu objevují přírodní chladicí plyny, jako jsou:

NEČISTÉ CHLADICÍ PLYNY

Používání nečistých chladicích plynů obecně může vést k následujícím jevům:

  • změna termodynamických vlastností s možnými účinky na výkon;
  • chemicko-fyzikální změny s možným vlivem na tlaky a materiály, tedy na bezpečnost, až po možné problémy související s toxicitou v případě úniku do životního prostředí.

Všechny změny ve složení chladicího plynu v konečném důsledku ovlivňují výkon, provoz, životnost i bezpečnost systému.


Scarica il modulo DICHIARAZIONE PER ACQUISTO GAS FLUORURATI (F-GAS)

 

Navigation Menu

Sortiment výrobků k dispozici
Scopri tutti i gas refrigeranti fluorati SIAD, a base HFC e HFO!
Natural refrigerant gases
Scopri tutti i gas refrigeranti naturali SIAD, vera alternativa green agli F-Gas!
Nařízení EU o F-plynech
Il Regolamento Europeo F-Gas 517/2014 impone una drastica riduzione nell’emissione di gas a effetto serra. Scarica e leggi il documento!
Sběr použitých chladiv a jejich likvidace
SIAD offre in tutta Italia il servizio di raccolta e smaltimento dei gas refrigeranti grazie a TECNOSERVIZI AMBIENTALI, società del gruppo specializzata nel management ambientale. Contattaci!