Gradual phase-out of HCFCs header

Postupné vyřazování chladiv na bázi HCFC

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

Gradual phase-out of HCFCs

Evropský průmysl HVAC (topení, ventilace a klimatizace) se v současné době potýká s velkou změnu stávajících právních předpisů EU dle nařízení ES 1005/2009 , které zakázalo k 31. prosinci 2009 používání chladiv typu HCFC v nově instalovaných systémech i pro údržbu těchto systémů. Používání „tvrdých“ freonů CFC (R 11, R 12, R 13Ba R 502) je v České republice zakázáno od poloviny 90.let minulého století. Od roku 2010 se k zakázaným chladivům připojují i halogenované chlorfluorovodíky HCFC (např. R 22).

  • postupné vyřazování chladiv R-22;
  • Od 1.1.2010 do 31.12.2014 nařízení ES 1005/2009 povoluje používat v existujících zařízeních pouze chladiva R 22 recyklovaná a regenerovaná. Regenerace R-22 je však omezena tím, že sebou nese zvýšení nákladů na provoz a rovněž jistou složitost sběru (odčerpání a distribuce), nehledě na obtížnost procesu recyklace a regenerace.
  • Od roku 2015 nebude možné používat chladivo R 22 ani ve stávajících zařízení, bez ohledu na stav a funkčnost používaného zařízení. Ve velmi krátké době bude nutné vyřešit náhrazení chladiva R 22, které je používáno v desítkách tisíc chladících zařízení.
  • Alternativní chladiva jsou již nyní dostupná (na bázi HFC a HC)

Navigation Menu

Planning process
The planning process should include the following steps
Servicing of existing plants
To service an existing plant, the refrigerant will have to be converted.
Replacement of HCFCs
Which types of refrigerant must be replaced?