Plánovací proces k obnově stávajícího zařízení header

Plánovací proces k obnově stávajícího zařízení

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

Plánovací proces k obnově stávajícího zařízení

Plánovací proces by měl zahrnovat následující kroky:

 • identifikovat všechna zařízení s chladivy na bázi HCFC, tj. identifikovat každý jednotlivý systém, který používá HCFC, včetně malých klimatizací nebo chladících systémů.
   
 • Stanovit relevantní informace pro každé zařízení a uživatele (subjekt). Základní údaje zahrnují:
  - množství chladiva v systému;
  - historické záznamy o množství použitého chladiva pro doplňování do systému (to udává míry úniků);
  - stáří systému; reálný odhad životnosti dle původní projektované životnosti systému;
  - informace o chladícím zatížení (např. velikost, úroveň teploty a variabilita každého chladicího zatížení);
  - detaily konstrukčního provedení (např. typy kompresorů a velikosti, typ výparníku a kondenzátoru, konstrukční materiály (např. ocel nebo měď), typ mazacího oleje);
  - celkový instalovaný výkon a stav systému: účinnost a soulad se současnými i budoucími požadavky;
   
 • Vyhodnotit možnosti systému, tj. použít shromážděné informace k posouzení možnostídalšího použití, přičemž v úvahu následující faktory:
  - stáří systému.Starší zařízení (např. nad 15 let provozu), by se měla být nejlépe vyřazena z používání, zatímco novější by mohla být vhodná pro úpravu a přechod na alternativní (nová) chladiva;
  - výkon. Pokud je u stávajícího zařízení zřejmo, že je neefektivní, je nespolehlivé a nebo nevhodné pro současné a budoucí požadavky, je náhrada nejlepším řešením;
  - design zařízení. Některá zařízení nejsou vhodná pro výměnu chladiva. Například v případě, že zařízení již používalo HCFC směs ale jako náhradu předchozí směsi na bázi CFC plynů, jako jsou řadu let zakázaná chladiva R-12 a R-502. V těchto případech by mohl být druhý pokus o převod nepraktický a velmi obtížný.