F-Gas Regulation header

Nařízení EU o F-plynech

Contattaci refrigeranti

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: refrigeranti@siad.eu

F-Gas Regulation

Nařízení EU o F-plynech je jedním z hlavních projevů politiky životního prostředí EU. Cílem tohoto nařízení je omezovat, předcházet a snížit emise některých fluorovaných skleníkových plynů.

Rovněž stanovuje pravidla pro omezování úniku, používání, využívání a likvidaci těchto plynů a dále zavádí předpisy pro označování a likvidaci výrobků a zařízení, která obsahují tyto plyny, a také ustanovuje pravidla pro školení a certifikaci pracovníků a podniků odpovědných za zpracování emisí skleníkových plynů

Nařízení EU o F-plynech vstoupilo v platnost v červenci 2006 s účinností od července 2007. Mezi hlavní povinnosti uložené nařízením patří následující:

  • prevence úniku
  • zkoušení těsnosti
  • vedení záznamů
  • doplňování plynu
  • využití pracovníků pouze s odpovídající kvalifikací
  • značení