Refrigerant gas collection and disposal service header

Sběr použitých chladiv a jejich likvidace

Contattaci Tecnoservizi Ambientali

Refrigerant gas collection and disposal service

Celá problematika se řídí nařízeními EU a je poplatná pro všechny země Evropské unie tzn. nakládání s odpady, dokumentování a sledování dle požadavků.

Použitá chladiva, chladicí média i sekundární teplonosné kapaliny jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad a musí být navráceny podle specifické kvalifikace vyškoleným personálem a následně zpracovány či zneškodněny schváleným a předepsaným způsobem v souladu s evropskými a místními předpisy (evropský kód odpadu pro halogenovaná chladiva je 140601).

Naše sesterská společnost ze skupiny SIAD společnost TECNOSERVIZI AMBIENTALI se specializuje v oblasti environmentálního managementu a nabízí kvalifikovaný sběr a likvidaci použitých chladiv. Případní zájemci o likvidaci chladiv, nechť laskavě kontaktují přímo naši sesterskou společnost v Itálii (www.tasrl.com)