LAT calibration mixtures header

LAT kalibrační směsi

LAT kalibrační směsi

Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: siad@siad.eu

Navigation Menu

LAT směsi

Díky svým zkušenostem, technické odbornosti a desetileté kompetenci v oblasti přípravy a analýzy sledovatelných metrologických směsí výzkumná laboratoř SIAD získala akreditaci jako Kalibrační centrum LAT č. 143 v roce 2001. Směsi z Kalibračního centra LAT certifikované orgánem Accredia jsou nezbytné pro každého, kdo chce zaručit správný systém sledovatelnosti a dohledatelnosti v rámci svých vlastních měření: kalibrační centra, zkušební laboratoře, společnosti působící v oblasti životního prostředí a zdravotnictví či jakýkoli systém fungující v rámci zajišťování kvality. Accredia je jediným italským národním akreditačním orgánem jmenovaným státem k provádění akreditačních činností a výsledky procesů měření a kalibrace prováděných akreditovanou laboratoří jsou uznávány a přijímány na mezinárodní úrovni, a to díky dohodám o vzájemném uznávání ze strany akreditačních organizací. Vyrobené směsi LAT a postupy kalibrace prováděné Kalibračním centrem LAT společnosti SIAD navazují na jednotky mezinárodní soustavy (SI), a jsou tedy uznávány na mezinárodní úrovni. Laboratoř je navíc akreditována pro výrobu referenčních materiálů RMP centrum č. 143. Kalibrační centrum LAT a RMP centrum jsou výsledkem neustálého vývoje a zdokonalování postupů společnosti SIAD využívaných při připravě kalibračních směsí.

Kalibrační centrum LAT společnosti SIAD je akreditováno v souladu s následujícími standardy:

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17025 pro gravimetrickou a analytickou kalibraci plynných směsí a analytických měřicích přístrojů (od roku 2001).

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17034 pro výrobu certifikovaných referenčních materiálů (od roku 2005).

Díky těmto akreditacím může SIAD vyrábět:

 • Gravimetricky kalibrované směsi plynů podle ISO 6142-1 a ověřené analyticky. To jsou dohledatelné směsi certifikované orgánem Accredia G-CRM a W-CRM.

 • Směsi plynů kalibrované analyticky ve srovnání s ostatními sledovatelnými etalony centra a výrobce v souladu s normou ISO 6143. Jedná se o sledovatelné směsí A-CRM.

 • Referenční materiály (C-CRM) certifikované gravimetrickou zkouškou podle ISO 6142-1 s certifikovanou zárukou stability dodané směsi.

Výrobce pak může zajistit a deklarovat stabilitu těchto směsí v příslušném osvědčení. Tato záruka vychází ze studií stability, které výrobce RMP absolvuje od založení laboratoře a systematicky od roku 2004. LAT směsi jako referenční plyn se používají jako kalibrační vzorky a související postupy kalibrace se provádí podle aplikovatelné normy ISO 6143.

Centrum a výrobce mohou vyrábět LAT směsi, které mohou být použity v oblasti životního prostředí:

 • pro monitorování emisí plynů do ovzduší;

 • pro řízení kvality ovzduší a pracovního prostředí;

 • pro monitorování průmyslových emisí;

 • pro kontrolu emisí vozidel a spalovacích motorů.

Centrum a výrobce mohou dále vyrábět sledovatelné metrologické směsi a certifikované referenční materiály:

 • s maticí metanu k reprodukci složení zemního plynu;

 • obsahující sloučeniny síry a aromatické látky přidávané do zemního plynu;

 • pro kontrolu rafinérských plynů;

 • obsahující etylalkohol pro kalibraci alkohol testerů;

 • pro kontrolu koncentrace vody v plynech.