Pharmacovigilance header

Farmakovigilance (bezpečnost léčiv)

Kontaktujte nás farmacovigilanza

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520

Fax: 235 097 525

 

siad@siad.cz

 

Pharmacovigilance (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Pharmacovigilance

Farmakovigilance je proces, který zahrnuje:

  • Sledování užívání léčivých přípravků v každodenní klinické praxi tak, aby bylo možné rozpoznat dříve nerozpoznané nežádoucí účinky nebo změnu charakteru nežádoucích účinků
  • Zhodnocení poměru rizik a přínosů léčivých přípravků, které slouží pro rozhodnutí, jaká akce, pokud je nutná, je nezbytná k bezpečnějšímu používání léčivých přípravků
  • Poskytování informací zdravotnickým pracovníkům a pacientům pro zlepšení bezpečného a efektivního používání léčivých přípravků

Farmakovigilance je dozor nad bezpečností léčiv a zároveň zajišťování co nejvyšší bezpečnosti. Systém farmakovigilance slouží ke sledování bezpečnosti léků při běžném používání (v klinické praxi) a při zjištění rizik stanovuje opatření, která tato rizika minimalizují.

Hlášení nežádoucích účinků léčiv

Jakékoli nežádoucí účinky, které se projeví během lékové terapie, musí být neprodleně nahlášeny vašemu lékaři nebo lékárníkovi nebo přímo příslušnému zdravotnickému zařízení. V souladu s platnými předpisy musí lékaři a další provozovatelé zdravotní péče zasílat zprávy o podezřeních na nežádoucí účinky osobě odpovědné za farmakovigilanci (bezpečnost léčiv) příslušného zdravotnického zařízení.

Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky související s léčivy SIAD, použijte prosím informace uvedené na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

http://www.sukl.cz/leciva/farmakovigilanceFormulář hlášení nežádoucího účinku ve formátu PDFfarmakovigilance@sukl.cz

Chcete-li hlásit nežádoucí účinky a další bezpečnostní informace přímo společnosti SIAD S.p.A., zašlete e-mail na následující adresu:

farmacovigilanzasiad@siad.eu