Laboratory gases header

Laboratorní plyny

Kontaktujte nás farmacovigilanza

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520

Fax: 235 097 525

 

siad@siad.cz

 

Pharmacovigilance (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Laboratory gases

Laboratorní a kalibarační plyny a směsi se používají na nulování, na nastavení měřícího rozsahu a na řízení vlastních procesů. Acetylen vysoké čistoty se používá jako palivový plyn pro atomovou absorpční spektroskopii (AAS) a plamenovou fotometrii.

Mezi tyto plyny patří:

  • aerobní a anaerobní směsi
  • plyny pro instrumentální analýzy
  • stabilní izotopy pro klinické použití (neon-oxid uhelnatý, oxid uhličitý-acetylen-hélium, oxid uhličitý-helium-kyslík, oxid uhličitý-acetylen-helium-kyslík)
  • vysoce čisté plyny: argon, acetylen, vzduch, oxid uhličitý, helium , vodík, methan, dusík, kyslík
  • směs: propan-argon atd.