Intensive care medical gases header

INOmax

Kontaktujte nás farmacovigilanza

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520

Fax: 235 097 525

 

siad@siad.cz

 

Pharmacovigilance (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Intensive care medical gases

Směs dusíku (N2) a malého množství oxidu dusnatého (NO) je určena k léčbě respiračních chorob spojených s hypertenzí. Do zdravotnických zařízení se dodává pod názvem INOmax.

INOmax je společně s ventilační podporou a ostatními příslušnými léčivými látkami indikován:

  • k léčbě novorozenců narozených ve nebo po 34. týdnu těhotenství s hypoxickou respirační poruchou spojenou s klinicky nebo echokardiograficky prokázanou pulmonální hypertenzí, aby se zlepšilo okysličování krve a snížila nutnost mimotělní membránové oxygenace.

  • jako součást léčby perioperační a postoperační plicní hypertenze u dospělých a dětí ve věku 0-17 let ve spojení s operací srdce, aby se selektivně snížil plicní arteriální tlak a aby se zlepšila funkce pravé komory a oxygenace.