Gases for food use header

Plyny pro potravinářství

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

Gases for food use

Pro všechny potravinářské aplikace je neobyčejně důležité zabezpečit, aby používané plyny odpovídaly jakostním požadavkům a aby byly vyráběny v souladu s požadavky hygienických předpisů a nařízení. 

Plyny řady FOODLINE určené pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu splňují všechny tyto podmínky; jsou certifikovány jako potravinářská plynná aditiva; kromě toho materiály a kontejnery používané pro tyto plyny vyhovují podmínkám použití s potravinami: vyhrazené tlakové láhve na plyny, nekontaminující ventily, zaručené plombou neporušenosti, a příslušně označené barvou a etiketou pro identifikaci. 

Plyny řady FOODLINE® jsou předurčeny pro potravinářské aplikace včetně nápojového průmyslu.

HAPPYDRINK® je produkt a systém dodávek plynů a služeb pro sycení nápojů potravinářským oxidem uhličitým, určený pro podniky hromadné stravování (restaurace, pivnice, hospody, výčepy), zatímco iSpring se zaměřuje na sycení vody a výrobu nápojů v domácnostech.

Navigation Menu

Foodline®
FOODLINE® is the line of gases produced by SIAD in order to meet the most stringent requirements in food packaging.
Happydrink
HAPPYDRINK® is the new SIAD carbon dioxide supply service for drink gasification (carbonation), destined for collective catering markets.
iSpring
iSpring is the new brand from SIAD which identifies its supply service for food quality carbon dioxide – E290 – used to carbonate water and drinks in the home.
IceandGo
Dry ice for refrigeration transport.
Services
Since 1927, SIAD has supplied top quality gases, systems and technologies in total safety.