Potravinářské plyny header

Potravinářské plyny

Potravinářské plyny

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Navigation Menu

Plyny pro potravinářství

SIAD dodává vysoce kvalitní potravinářské plyny, technologie a služby, které zaručují absolutní bezpečnost potravin, s účinnými a inovativními aplikačními řešeními. Potravinářské plyny SIAD se používají v různých výrobních procesech v potravinářském a nápojovém průmyslu a jsou certifikovány v souladu s normou ISO 22000:2005 (management jakosti potravin) a dle standardu HACCP (výroba potravinářských plynů)

V závislosti na typu aplikace mohou být potravinářské plyny SIAD použity jako přísady, pomocné látky a složky v souladu s organoleptickými, inovativními a kvalitativními vlastnostmi.

Hlavními potravinářské plyny používanými v potravinářském a nápojovém průmyslu jsou oxid uhličitý, dusík, argon a kyslík, které umožňují zachovat organoleptické vlastnosti výrobků, prodloužit jejich trvanlivost a zlepšit tak prodejnost produktů. Potravinářské plyny SIAD tedy umožňují:

  • optimalizaci výrobních cyklů se zvyšováním objemu výroby
  • větší územní rozšíření a distribuční kapacitu
  • snižování nákladů a ztrát způsobených výrobním odpadem

Plyny a směsi pro potravinářství nabízené v řadě produktů Foodline® splňují všechny požadavky na bezpečnost a kvalitu stanovené zákonem. Stejně jako oxid uhličitý dodávaný k sycení nápojů prostřednictvím služby Happydrink®, určenou pro trh hromadného stravování, a služby iSpring k sycení vody a nápojů v domácnostech. S plyny Aroma+ se chuť a původní vzhled potravinářských výrobků nezmění, navíc je jim s nimi dodána originální vůně.

SIAD patřil mezi první plynárenské společnosti, které získaly certifikace pro výrobu potravinářských plynů; tyto certifikace představují světovou laťku z hlediska hygieny a bezpečnosti a jsou to:

  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), systém automatické kontroly hygieny zaměřené na ochranu zdraví spotřebitele. Na základě této metody jsou všechny fáze, které sahají od výroby potravin po prodej konečnému spotřebiteli, podrobeny pečlivé analýze, zjišťují se body s největším ohrožením hygieny výrobku, a potom se přijímají odpovídající systémy prevence.
  • ISO 22000, základní norma pro systémy řízení bezpečnosti v potravinářském sektoru. Tato norma umožňuje všem společnostem zapojeným do dodavatelského řetězce přesně stanovit rizika, jimž jsou vystaveny, a účinně je zvládat.
  • FSSC 22000, certifikační systém, který je speciálně zaměřen na výrobce potravin a pomáhá plnit bezpečnostní normy ve výrobních procesech v celém dodavatelském řetězci. Norma FSSC byla schválena GFSI (Global Food Safety Initiative) a je pro výrobce potravin rovnocenná technickým normám BRC Food (British Retail Consortium) a IFS (International Food Standard) používaným v GDO.