Gases for food use header

Plyny pro potravinářství
Plyny pro potravinářství

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

Gases for food use

Pro všechny potravinářské aplikace je neobyčejně důležité zabezpečit, aby používané plyny odpovídaly jakostním požadavkům a aby byly vyráběny v souladu s požadavky hygienických předpisů a nařízení. 

Plyny řady FOODLINE určené pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu splňují všechny tyto podmínky; jsou certifikovány jako potravinářská plynná aditiva; kromě toho materiály a kontejnery používané pro tyto plyny vyhovují podmínkám použití s potravinami: vyhrazené tlakové láhve na plyny, nekontaminující ventily, zaručené plombou neporušenosti, a příslušně označené barvou a etiketou pro identifikaci. 

Plyny řady FOODLINE® jsou předurčeny pro potravinářské aplikace včetně nápojového průmyslu.

HAPPYDRINK® je produkt a systém dodávek plynů a služeb pro sycení nápojů potravinářským oxidem uhličitým, určený pro podniky hromadné stravování (restaurace, pivnice, hospody, výčepy), zatímco iSpring se zaměřuje na sycení vody a výrobu nápojů v domácnostech.

Navigation Menu

Foodline®
FOODLINE® is the line of gases produced by SIAD in order to meet the most stringent requirements in food packaging.