Foodline header

Foodline®

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Foodline®

FOODLINE® je řada plynů a směsí vyráběných SIAD s cílem splnit nejpřísnější požadavky při balení potravin: tím je umožněno prodloužit dobu skladování potravinářských výrobků a zachovat kvalitu, jako je barva, vůně a chuť.
Sortiment FOODLINE®, který zahrnuje dusík, oxid uhličitý, kyslík a jejich směsi, je řada vyhrazená pouze pro použití v potravinářském průmyslu a čistota plynů splňuje požadavky obsažené v současných normách.


FOODLINE® (použití)


FOODLINE® může ve vysokých koncentracích způsobit dušení z nedostatku kyslíku. 
Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s acetylenem a řídit se našimi bezpečnostními listy pro plyny řady FOODLINE®.

Způsoby dodávky FOODLINE® plynů a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují: :

  • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví a nebo do zásobníků;
  • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
  • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
  • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Způsoby dodávky


Technické vlastnosti
Produkt: dusík, oxid uhličitý, čistý kyslík a jejich směsi (potravinářská kvalita)
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Relativní hustota (vzduch=1): 0.97÷1.529
Mez hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý