Happydrink header

Happydrink®

Happydrink<sup>®</sup>

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Happydrink

HAPPYDRINK® je nová služba SIAD v dodávání oxidu uhličitého pro sycení nápojů určená pro podniky hromadného stravování.

HAPPYDRINK® umožňuje stálou a nepřetržitou dodávku plynu zajišťovanou pomocí nízkotlakých nádrží z nerezové oceli o malých rozměrech (zvaných „minibulk“), které nahrazují běžně používané tlakové láhve.

"Minibulk" je navržena tak, aby udržela kryogenní čistotu CO2 bez potřeby pravidelné výměny, která je obvykle zapotřebí u tradičních vysokotlakých lahví.

Díky HAPPYDRINK®, je nyní možné získat produkt o vysoké čistotě a rovněž zaručit bezpečnostní standardy daleko snadněji než při dodávkách tradičních vysokotlakých lahví.

 

Aplikace HAPPYDRINK® se týkají sycení piva a nápojů a jsou určeny pro podniky společného stravování. Největší trhy pro tento druh služby jsou:

  • podniky rychlého občerstvení, restaurace, pizza-restauranty;
  • hospody, pivnice a bary;
  • hotely, hostely a kempinky;
  • jídelny a stravování obecně;
  • podniky s občerstvením jako jsou kina, divadla, diskotéky, zábavní parky a sportovní areály.

HAPPYDRINK® může ve vysokých koncentracích způsobit dušení z nedostatku kyslíku. Kromě toho kontakt s kapalným produktem může způsobit chladové a mrazové popáleniny.

Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s oxidem uhličitým a řídit se našimy bezpečnostními listy pro plyny řady HAPPYDRINK®.

Způsoby dodávky HAPPYDRINK® plynů a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují: :

  • dodávky produktu podle harmonogramu na základě spotřeby zákazníka;
  • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví a nebo do zásobníků;
  • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
  • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
  • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Způsoby dodávky


Technické vlastnosti
Produkt: oxid uhličitý E290 pro potravinářské použití
Čistota: > 99%
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý


Technické vlastnosti