iSpring header

iSpring

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

iSpring header

iSpring je nový systém zásobování domácností oxidem uhličitým v potravinářské kvalitě (E290) a nová ochranná známka SIAD. Plyn se používaná k sycení vody a nápojů oxidem uhličitým v domácnostech. Oxid uhličitý iSpring se používá i v akvaristice.
 
iSpring slouží „doplňování“ malých přístrojů, které se používají k výrobě sodovky v domácnostech, ale také nachází uplatnění ve větších výrobnících (sodobarech) a v homepubech (domácí systémy pro výčep piva).

Pro všechny tyto aplikace jsou dodržovány nejpřísnější bezpečnostní normy. Použité malé lahve na plyn, materiály a metody doplňování zajišťují potravinářskou kvalitu.
 
 
iSpring uspokojuje všechny různé domácí potřeby, pokud jde o sycení vody a nápojů; zejména pro následující aplikace:
 
 • Sycení vody a nápojů oxidem uhličitým
 • Domácí systémy na výrobu sodovky a domácí výčepy piva
 • Akvaristika (probublávání akvárií - je efektivní alternativou ke kyselinám a ke čpavku používaných při čištění vody, při kontrole pH a při neutralizaci vody)

 

Tlakové láhve iSpring obsahují stlačený plyn, a proto musí být přepravovány a manipulovány s maximální opatrností. Dále je nutné přísně dodržovat následující pokyny.

 • Náplň se smí používat pouze v systémech určených pro sycení nápojů.
 • Náplň musí být uložena mimo dosah dětí.
 • Náplň musí být chráněna před slunečním zářením a jinými zdroji tepla.
 • Vyvarujte se klepání, prohlubování nebo poškození lahve.

Pokud je lahev vykazuje závady, musí být vrácena místnímu autorizovanému prodejci bez použití.
Lahve iSpring obsahují kysličník uhličitý E290; při vysokých koncentracích může tento plyn způsobit zadušení. Aby se předešlo těmto škodlivým účinkům, musí být nádoba uchovávána na dobře větraném místě a plyn nesmí být vdechován. Dále se vyžádejte nahlédnutí do bezpečnostních listů SIAD, které se zabývají konkrétně oxidem uhličitým.

Pro přístup do databáze bezpečnostních listů SIAD (potravinářský oxid uhličitý E290) klikněte zde.

Produkt iSpring je dodáván v plnitelných lahvích s náplní 450 g nebo 1 kg potravinářského oxidu uhličitého (E290).

Tato služba uspokojuje potřeby konkrétní cílové skupiny klientů, jmenovitě těch, kteří používají domácí systémy pro sycení kapalin oxidem uhličitým (voda, nápoje a údržba akvárií), a s výhodami, které lze shrnout takto:

 • Maximální bezpečnost potravin a hygiena
 • Snadné použití a manipulace
 • Rychlost a pohodlí doplňovací služby

Zásobování
Jako klíčový lze označit u služby iSpring její způsob zásobování, neboť tento produkt je k dispozici prostřednictvím všech prodejen SIAD v ČR, a to s velmi krátkým časovým intervalem mezi odebranými prázdnými lahvemi a doručením nově naplněných.
Lahve se plní ve vyhrazeném zařízení pomocí digitální kalibrace a celý proces se provádí v souladu s předpisy HACCP.

Lahve / bombičky
Lahve iSpring jsou vyrobeny z hliníku pro potravinářské použití. Šroubový ventil je z mosazi, lahev má i ventil zbytkového tlaku. Tyto materiály zaručují maximální bezpečnost z hlediska hygieny potravin vzhledem k typu použitého plynu (kysličník uhličitý E290).

Ve srovnání s ocelovými lahvemi na jedno použití tyto jsou na náchylné k vnitřní korozi (s následnými emisemi oxidů železa). Je to způsobeno vlhkostí uvnitř lahve a z důvodu absence ventilu zbytkového tlaku.

Výrobce poskytuje spotřebiteli závaznou záruku z hygienického hlediska, že při plnění lahve byla dodržena shoda s normou HACCP. Tato norma v části "Analýza rizik a kritické kontrolní body, čl. 3 DL 155 ze dne 26. května 1977" stanoví, že uživatel provozující potravinářský podnik musí identifikovat každou fázi své vlastní činnosti, která by mohla být kritická pro bezpečnost potravin, a musí zaručit, že jsou uplatňovány, udržovány a aktualizovány odpovídající bezpečnost postupy.

Na obalu lahve je výrobcem uvedena typologie plynu, který lahev obsahuje a opatření pro jeho použití v italštině, francouzštině, angličtině, španělštině, holandštině, němčině a také v češtině. Označování na lahvích je ze zákona povinné a podrobně popisuje předpisy týkající se používání lahví iSpring v několika jazycích ve vztahu k typologii plynu v nich obsažených.

Na lahve je také uvedeno bezplatné telefonní číslo, které lze využít k získání informací a objasnění jakýchkoli pochybností. Lze jej využít i k podání informace o nejbližším doplňovacím středisku.

K dispozici:

 • pochromovaná mosazná spojovací matice, těsnění pro potravinářské účely při přopojení redukčního ventilu iSpring;
 • redukční ventil 8500nL / h ACME21 - 6 / 4,0 bar s čelním / radiálním manometrem k připojení plynu 4/6 mm.


 

Technické vlastnosti dodávaného plynu


Produkt: oxid uhličitý potravinářský (E290)
Chemický vzorec: CO2
Čistota: ≥ 99.5%
Relativní hustota (vzduch = 1): 1.529
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý

 


Chemicko-fyzikální parametry

Parametry lahví

Přes službu iSpring jsou dodávány dva druhy lahví, které obsahují 450 g a 1 kg oxidu uhličitého. Nejdůležitější vlastnosti obou velikostí jsou uvedeny níže.

Lahve s náplní oxidu uhličitého 450 g

 • Materiál: Hliníková slitina AA6061 T6
 • Vodní objem (min.): 0,605 l
 • Prázdná hmotnost: 0,66 kg
 • Hmotnost plynu: 0,451 kg
 • Průměr lahve: 60 mm
 • Celková výška: 332 mm
 • Připojovací závit: M18 X 1,5
 • Zkušební tlak (min.): 250 bar
 • Destrukční tlak - roztržení (min.): 397 bar

Lahve s náplní oxidu uhličitého 1 kg

 • Material: Aluminium Alloy AA6061 T6
 • Vodní objem (min.): 1,34 l
 • Prázdná hmostnost: 1,40 kg
 • Hmotnost plynu: 1 kg
 • Průměr lahve: 90 mm
 • Celková výška: 330 mm
 • Připojovací závit: M18 X 1,5
 • Zkušební tlak (min.): 250 bar
 • Destrukční tlak - roztržení (min.): 400 bar