Safety header

Zásady bezpečného používání

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Navigation Menu

Safety

 

Lahve obsahují stlačený plyn a je nutno s nimi zacházet s maximální opatrností. Dále je nutné přísně dodržovat následující pokyny:

  • lahve mohou být používány pouze v systémech určených pro sycení nápojů oxidem uhličitým
  • lahve musí být uskladněny mimo dosah dětí
  • lahve musí být chráněny před účinky slunečního záření a před účinky jiných zdrojů tepla
  • s lahvemi neklepatúnebouchat, zabránit promáčknutí nebo jinému poškození lahve
  • je-li lahev viditelně poškozena, musí být vrácena místnímu autorizovanému prodejci bez použití.

Potravinářský oxid uhličitý je nedýchatelný a při vysokokých koncentracích může způsobit přiotrávení. Aby se předešlo těmto škodlivým účinkům, musí být lahev přechovávána na dobře větraném místě a plyn nesmí být vdechován. Všechny důležité informace lze vyhledat v bezpečnostním listu k tomuto produktu.