The new SIAD AF header

Nová hmota SIAD AF

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

The new SIAD AF

Na základě předpověděného nevyhnutelného zákazu azbestu SIAD zahájila v roce 1980 ve svých laboratořích v Oslo Sopra provádět rozsáhlý výzkum alternativních, ekologicky kompatibilních vláken ve vývoji nové "zbraně" do své výzbroje – nové bezazbestové porézní plnící hmoty.

Vynikající výsledky dosažené se speciálními uhlíkovými vlákny, vyvinutými z přísně vybíraných surovin použitím moderních výrobních technologií, umožnily SIAD patentovat v roce 1992 novou ekologickou hmotu SIAD AF. Tato nová porézní plnící hmota znamenala ekologické a kvalitativní zlepšení oproti hmotě "Silica Sintex 92%"; skládá se ze syntetického křemičitanu vápenatého, v principu xonotlitu, (5CaO. 5SiO2.H2O) a malého množství tobermoritu(CaO.SiO2. nH2O), získaných chemickou reakcí oxidu vápenatého s oxidem křemičitým za určitých podmínek teploty a tlaku. Výsledkem je monolitická sloučenina, která kromě vysoké mechanické odolnosti má výraznou kapilární strukturu s póry menšími než 1 mikronmilimetr v průměru, která dodává materiálu vysoce porézní alveolární strukturu.

Jako pojivo použila SIAD místo azbestu vlákna, která ač patří do velké rodiny uhlíkových vláken, vyznačují se speciálním složením a mají vlastnosti, které poskytly vynikající výsledky.

Příprava SIAD AF® porézní plnící hmoty vyžaduje použití speciálně vybraných složek, které odpovídají specifikacím pro nejvyšší standardy čistoty, a probíhá v moderních závodech vybavených řídícími systémy zaručujícími absolutní konstantnost chemických a fyzikálních vlastností konečného produktu.

SIAD AF® porézní plnící hmota splňuje mezinárodní normu ISO 3807, která specifikuje následující testy:

  • test pórovitosti
  • pádový test (10x pád z výšky 70 cm)
  • test při vysoké teplotě (při 65°C)
  • test vnitřní zápalnosti.

Tato nová porézní plnící hmota byla již schválena několika mezinárodními organizacemi. Mezi nimi můžeme jmenovat BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung) v Berlíně.
Standardní vlastnosti porézní plnící hmoty SIAD AF® jsou:

  • hustota: 270 g/l
  • pórovitost: 92%
  • pevnost v tlaku: 35 ÷ 45 bar.

Plnící chrarakteristiky

Navigation Menu