SIAD porous filling mass header

SIAD porezní plnící hmota

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

SIAD porous filling mass

Od období kolem 1920 do současnosti firma SIAD významně přispěla na evropské úrovni k vývoji porézních plnících hmot stále účinnějších a bezpečnějších v používání. Od prvních kompaktních porézních hmot založených na křemelině, dřevném uhlí, azbestu a vápně, kterými SIAD naplnila během 40 let několik stovek tisíc tlakových lahví, přes monolitický Silica Sintex – vysoce porézní hmotu založenou na křemičitanu vápenatém a azbestu jako pojivu, kterou vyráběla SIAD v licenci od Union Carbide a naplnila s ní více než milion tlakových lahví, až po novou AF (bezazbestovou) porézní plnící hmotu vyvinutou po letech intenzivního výzkumu.

Významná data:
1927 - Sestini SIAD patent na kompaktní porézní plnící hmotu,
1963 - Porézní náplň "Silica Sintex 92%" vyráběná v licenci od Union Carbide,
1992 - SIAD patent na bezazbestovou porézní plnící hmotu následoval po mnoha letech výzkumu a technologického vývoje, který umožnil, aby se SIAD etablovala jako vůdčí firma mezi hlavními evropskými výrobci a aby se nová porézní plnící hmota SIAD stala univerzálně přijatelnou díky své vysoké jakosti, nízké hmotnosti, vynikající absorpční kapacitě a bezpečnosti.