Aerosoly header

Aerosoly

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Aerosoly

Aerosol je podle obecně známé definice směs kapalných a pevných částic suspendované v plynu.

Existuje mnoho typů aerosolových systémů, ale nejčastější je znám jako "zahuštěný" aerosol, který se skládá z pevné látky obsažené v generátoru (kovovém krytu).

Po spuštění exotermické reakce je produkována látka, kterou vytváří proud plynu obsahující velmi jemné částice kondenzovaných draselných solí v suspenzi. Když se tato látka dostane do kontaktu s ohněm, vytváří volnými radikály chemickou reakci, která uhasí plamen.

Tyto systémy jsou certifikovány dle UL 2127, aby byla zaručena jejich účinnost.