Chemical agent fire extinguishing systems header

Chemické látky pro hasící systémy

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Chemical agent fire extinguishing systems header

Clean Agent
Chemické látky používané pro hasící systémy musí být dnes klasifikovány podle platných předpisů jako „čisté látky“ bez škodících halogenů. Tyto látky pracují v důsledku chemické reakce na oheň volnými radikály, absorbují teplo, a tím hasí požár. I tak, přestože jsou „čisté“ mají určitý dopad na životní prostředí. Vyznačují se však nízkou úrovní „atmosférické“ životnosti (ALT), jejich potenciál na globální oteplování (GWP) a potenciál na poškozování ozonu (ODP) ve srovnání se svými předchůdci (halony a NAF S3) je podstatně menší. Nabízený sortiment plynů zahrnuje, jak HFC125 a HFC227ea do lahví o různých velikostech objemu , tak možnost volby pracovního tlaku - použití při nízkém tlaku (24 barů) a při vysokém tlaku (42 barů).

Clean agent systémy dokáží potlačit požár ještě před tím, než může poškodit senzitivní zařízení, zničit data nebo způsobit významnější přerušení obchodní činnosti a zabezpečuje ochranu, která je bezpečná pro lidi i životní prostředí.

Novec 1230®
Novec 1230® je klasifikován podle platných předpisů jako FK-1-12 (nomenklatura ASHRAE). Při pokojové teplotě v kapalné fázi se jedná o látku s vysokou molekulovou hmotností s teplem vypařování 88,1 kJ/KGA a nízkým tlakem par. Byla vyvinuta jako alternativa k HFC plynům a jako dlouhodobé řešení. Je to čistý produkt, který se vypařuje téměř okamžitě a nezanechává žádné negativní zbytky pro životní prostředí. Proto je vhodnou alternativou pro HFC systémy a pro uzavřené prostory.

Novec 1230® je kapalná látka skladovaná v lahvích. Účinně a rychle hasí požár kombinací pohlcování tepla a chemické reakce. Hasicí koncentrace plynu se u nejpoužívanějších aplikací pohybují od 5,2% do 5,5%, takže prostorové nároky na zásobu hasiva jsou minimální.

Hasicí systém se skládá z tlakové lahve s hasivem, potrubního rozvodu, trysek, detekční a řídicí části. Vzhledem ke svému skupenství je nové naplnění lahví rychlé a bezproblémové. Rozpad hasiva v atmosféře je 3-5 dnů a potenciál globálního oteplování Země je 1, což znamená, že NOVEC má téměř neměřitelný vliv na změnu klimatu.