Inert gas fire extinguishing systems header

Inertní plyny pro hasící systémy

Contact us wall system 300

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: wallsystem300@siad.eu

Inert gas fire extinguishing systems

 

Wall System 300 ® je protipožární systém vyvinutý firmou SIAD na bázi inertních plynů s technologií pracující s tlakem 300 bar.

 

Wall System 300 ® těží především z flexibilty díky možnosti Local Refilling System (systém doplňování v místě), jenž funguje zcela samostatně a nezávisle, a který zcela eliminuje potřebu pravidelně obměny vyprázdněných lahví.

Oxid uhličitý je nejdéle a nejčastěji používaným plynem pro hašení. Setkáme se s ním ve sněhových hasících přístrojích. Tento umělý sníh je jedna z forem oxidu uhličitého.

Méně známe ale je, že oxid uhličitý lze také využívat jako plyn v centrálních hasících systémech, kde je celý proces hašení automatizován. Většinou se používá ve dvou variantách - jako nízkotlaký, kdy tlak v nádobě je dán odpařujícím se oxidem uhličitým, nebo vysokotlaký, kdy je tlak plynu zvýšen až na 200 bar, což umožňuje rychlejší zaplynování prostoru. Samotný princip hašení je jednoduchý a spočívá ve snížení koncentrace kyslíku v prostoru hoření. Většinou dostačuje, aby se jeho koncentrace dostala pod 15% a oheň uhasne. Výhodou systému je to, že se plyn dostane do všech prostor hašené místnosti a není nutno jej směřovat přímo na hořící místa, tak jak je běžné např. u hasících přístrojů.

Směsi inertních plynů pracují na podobném principu tj. cílem je snížení či vytlačení kyslíku z prostoru hoření. Tyto směsi jsou na trhu pod různými názvy a v různých kombinacích (např. Argonite, tj. směs 50% N2 a 50% Ar, nebo Inergen, tj. směs 52% N2, 40%Ar a 8%CO2), jejich účinek je ale velmi podobný. K vytěsnění kyslíku dojde velmi rychle (v uzavřeném prostoru kolem 60 vteřin). Navíc jde o plyny, které nijak nepoškodí zařízení v místnosti a tudíž likvidace škod je méně nákladná. Jedinou nevýhodou těchto systémů je nemožnost delšího pobytu osob v hašeném prostoru. Proto je celý centrální hasící systém vybaven požárními hlásiči, které umožní evakuaci osob z prostoru a teprve následně se spouští hasící proces. Ale i po spuštění hasícího procesu je možné místnost opustit - než dojde ke snížení koncentrace kyslíku pod 15%.

Hasící systémy pracující s inertními plyny jsou určeny hlavně pro ochranu počítačových center, servroven, řídících středisek, telekomunikačních ústředen, laboratoří, muzeí atd. Jinými slovy - všude tam, kde jsou cenné věci a drahá zařízení, která by při hašení jiným způsobem mohla být nenávratně poškozena.