Fire and smoke curtains header

Požární uzávěry a protikouřové clony

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

Fire and smoke curtains

Systémy kouřových clon při hašení požáru se používají v různých oblastech a zajišťují vysokou účinnost a minimální vizuální dopad. Zařízení pro odvod kouře a tepla je kontrolované odsávání produktů hoření, tzn. tepla, kouře, jedovatých plynů a vodní páry, která vzniká při hašení vodou

Tyto produkty v souladu s normami ČSN EN 1634-1 (Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování ) a ČSN EN 12101-1 (Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla) resp. s britskými normami BS 476-22-8 a BS 7346-3, "Gravity Fail Safe" umožňují vícerychlostní pohon kouřových „závěsů“. Tyto systémy fungují i při přerušení dodávky proudu.

Válcované protipožární opony jsou certifikovány pro izolaci ohně a kouře(na obou stranách) po dobu 120 minut (E120) měřeno pro velikost 44 x 8 m = 352 m2.

Protipožární / kouřové clony mohou být buď horizontální nebo vertikální a oba druhy splňují BSI a LPCB zajištění kvality.