Zvláštní služby header

Zvláštní služby

Contact us wall system 300

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: wallsystem300@siad.eu

Zvláštní služby

Projekční inženýrství 
Technický personál společnosti SIAD je schopen splnit všechny technické a konstrukční požadavky, a to jak ve fázi vývoje, ve vztahu ke specifikacím a / nebo odhad kalkulace, a i vlastní prováděcí fáze na podporu zákazníků při instalaci.

 

Door Fan Test 
Podle platné legislativy se tímto testem zjišťuje, jak dlouho plynné hasivo, vypuštěné při zásahu do chráněného prostoru zůstane v normou požadované a projektem stanovené koncentraci a lokalizovat všechny případné neznámé úniky. Tyto kontroly jsou prováděny pomocí nástroje s názvem "Test integrity prostoru". SIAD je schopen pomáhat svým zákazníkům v těchto testech tím, že nabízí nejmodernější systémy sledování a ověřování.