Carbon dioxide systems header

Hašení oxidem uhličitým

Contact us wall system 300

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: wallsystem300@siad.eu

Carbon dioxide systems

Hasící systémy na bázi oxidu uhličitého (CO2) se běžně používají v průmyslu k ochraně zařízení, nádrží, elektronických strojů, a to ve všech oblastech, které jsou klasifikovány jako "neobsazený".

Mohou být navrženy na principu celkového zaplavení nebo pro lokální aplikaci specifických rizik.

Funkčnost na oheň a ochranu života je garantována dvojím účinkem:

  • snížení koncentrace kyslíku;
  • značný pokles teploty (prudké ochlazení).

Systémy na bázi (CO2) se skládají z jedné nebo více tlakových lahví, které jsou propojeny potrubím a napojeny na potrubní rozvod do výstupní trysky, která pak emituje vlastní hasicí látku ve vhodné koncentraci, aby systém poskytoval patřičnou ochranu.