Distribuce a technická zařízení header

Distribuce a technická zařízení

Distribuce a technická zařízení

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Distribuce a technická zařízení

Aby se plyny mohly používat s maximální bezpečností a účinností, nabízí SIAD svým zákazníkům kvalifikovaný technický servis, který pomáhá ve výběru nejvhodnějších zařízení a materiálů. 

Distribuce stlačených a zkapalněných plynů z výrobních závodů, z distribučních center popřípadě z prodejních míst je odvislá od použitého „obalu“. Veškerá námi a našimi partnery provozovaná doprava splňuje požadavky dohody ADR. 

Při dodávkách zkapalněných plynů cisternami se využívá systém TGP. Jedná se o "hardware a software", který přímo při dodávce produktu zdokumentuje dodané množství do zásobníku u uživatele a z mobilní tiskárny vytiskne i příslušný protokol (dodací list). Data uložená v paměti jsou pak následně vyexportována do fakturačního programu NAVISION. Dřívější několikadenní cyklus: dodávka - dodací list - faktura se zkrátil použitím tohoto programu řádově na několik hodin. 
Program TGP však umožňuje sledovat a následně zkvalitňovat řadu agend a činností spojených s dopravou a dodávkami. Umožňuje dispečerské řízení a poskytuje statistické výstupy (agregace pořízených dat, provádění výpočtů a export dat v požadovaném tvaru k dalšímu využití). 

V technických zařízeních SIAD buduje centralizované závody na distribuci plynů a našim zákazníkům je k dispozici široká řada redukčních stanic, vícekomponetní plynové mixery, zásobníky na zkapalněné plyny, odpařovací stanice, bezpečnostní systémy, dekompresní panely a koncová zařízení odběrových míst; techničtí pracovníci firmy rovněž studují, navrhují a vyrábějí řešení na zakázku pro jakékoli specifické požadavky.  Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu a na e-shopu Safework.

Navigation Menu

Distribuce plynů
SIAD designs and builds “turnkey” gas distribution plants based on quality and safety standards criteria defined in the context of our company’s highest development standards.
Instalace technických zařízení a příslušenství
The experience acquired over 90 years in the production and handling of gases, means SIAD is qualified to propose technical assistance in the use of its products and in the choice of the most suitable equipment and materials.