Equipment header

Instalace technických zařízení a příslušenství

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Navigation Menu

Instalace technických zařízení a příslušenství

Equipment

Zkušenosti získané během 80 let při výrobě a manipulaci s plyny znamenají, že SIAD je kompetentní navrhovat technickou podporu v používání svých produktů a ve výběru nejvhodnějších zařízení a materiálů. Sesterská společnost SIAD Macchine Impianti navrhuje, vyrábí a instaluje zařízení na dělení vzduchu (ASU), kompresory a čerpadla určená pro průmysl kryogenních plynů.


SIAD navrhuje a vytváří zásobovací systémy splňující veškeré bezpečnostní požadavky (zařízení pro manipulaci s plyny spolu s bezpečnostním vybavením), např.:

  • redukční stanice;
  • automatické a manuální přepínací jednotky a panely;
  • průtokoměry;
  • předehřívače a spořiče plynu;
  • měřící a poplachové systémy;
  • potrubní rozvody a sklady plynů;
  • systémy detekce netěsností;
  • plynové generátory;
  • směšovače plynů.

SIAD v České republice nabízí svým zákazníkům mimo dodávek plynů i dodávky přídavných materiálů a příslušenství. 
Nabízíme doplňové výrobky pro aplikace plynů (produktová řada Arroweld, GCE Autogen Chotěboř a další) jako jsou zařízení pro svařování (plamen, oblouk), dráty, pájky a elektrody a zařízení pro rozvod plynů (redukční ventily, rozvodné panely, spořiče, filtry atp.). Nabídka je pochopitelně doprovázena kvalitní technickou asistencí jak ve výběru vhodných produktů tak při vlastní instalaci a servisu těchto zařízení. 
Nabízíme také i široký sortiment ochranných pomůcek a pracovních oděvů - produktová řada CeniGomma. Nabídku CeniGomma můžeme rozdělit do 10 základních kategorií dle oblastí lidského těla, popř. dle činností – chodidla, ruce, pokožka, vidění, sluch, hlava, dýchání, pohyb (ochrana proti pádu), první pomoc a ostatní. Kompletní nabídku naleznete v našem katalogu a na e-shopu Safework.

Pro zdravotnictví, průmysl a laboratoře zabezpečujeme kompletní projektovou dokumentaci ke zdrojům medicinálních, technických a laboratorních plynů, dodávku a instalaci kompletních rozvodů plynů. Dále dodáváme a instalujeme koncové prvky rozvodů plynů jako jsou:

            zdrojové lůžkové mosty

            zdrojové lůžkové rampy

            stropní operační a lůžkové stativy

            terminální jednotky

            příslušenství ke zdrojovým jednotkám

            klinické a signalizační alarmy medicinálních plynů

            redukční stanice, průtokoměry, redukční ventily atd.

 

Realizujeme dodávky a instalace koncových zařízení jako jsou operační stoly, operační a zákroková světla včetně ochranných prvků (interiérové úchyty, madla, ochrany rohů atp.). Podrobnosti k těmto dodávkám a službám naleznete zde (Instalace rozvodů a zařízení pro zdravotnictví).

Rovněž zabezpečujeme dodávky, instalace zařízení pro výrobu medicinálního kyslíku (on-site), úpravny vzduchu z kompresorových stanic a vakuové stanice včetně řízení. Bližší informace naleznete zde (Zdroje medicinálních plynů).

Zabezpečujeme kompletně i projekty, dodávky a instalace vzduchotechnických zařízení. Součástí naší nabídky a prací je zprovoznění a servis dodaných zařízení, odborné poradenství v oblasti vzduchotechniky a popřípadě i dodávky investičních celků (chlazení, topení, systémy řízení atp.). Podrobnosti naleznete zde (Vzduchotechnická zařízení).