Specialty, pure and very pure gases, mixtures header

Speciální, čisté a velmi čisté plyny a směsi
Speciální, čisté a velmi čisté plyny a směsi

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Specialty, pure and very pure gases, mixtures

Ve druhé polovině 30. let minulého století výzkumní pracovníci SIAD zahájili systematické studie procesů průmyslové výroby čistého vodíku elektrolýzou (vody) a čištění ethylenoxidu; procesy, které se pak staly součástí rostoucího italského chemického průmyslu.

Založení laboratoře SIAD Specialty gases, výroba prvních čistých plynů a prvních vzorkových směsí připravených v Itálii, od prvních let až do těch let, které předcházely druhé světové válce. Tyto rané práce (založené na důsledném výzkumu a jeho systematickém uplatňování na výrobní procesy) stále představují základní aspekt filosofie naší společnosti a s časem a zkušenostmi vytvořily spolehlivé techniky a schopnost rychle přizpůsobit výrobu poptávce. Uživatelé čistých plynů a referenčních směsí jsou stále (jak jinak) náročnější pokud jde o kvalitu. 

Za speciální plyny jsou označovány ty plyny, které mají velmi vysokou čistotu pro využití v analytických laboratořích, pro výzkum a průmyslové aplikace, které vyžadují použití produktů zvláštní kvality (např.: elektronický průmysl). Důležitá část skupiny speciálních plynů je tvořena etalonovými plyny se dvěma nebo více komponenty pro kalibraci přístrojů a analyzátorů a také speciálními kompozicemi pro užití ve výzkumu a vývoji.

Uživatelé čistých plynů a referenční směsi jsou stále náročnější z hlediska kvality. Certifikace - podle normy ISO 9001 - systému jakosti speciálních plynů byla nejprve SIAD získána v červnu 1994. Tato certifikace se postupně rozšířila na všechna výrobní oddělení a pobočky SIAD.

Od 15. prosince 2001 se výzkumná laboratoř SIAD stala prvním a jediným kalibračním centrem akreditovaným LAT pro přípravu směsí plynů (LAT Centre No. 143).

 

Navigation Menu

Čisté a velmi čisté plyny
SIAD prepares and supplies high purity and very high purity gases for use in analytical and research laboratories and for industrial applications requiring extremely high quality products.
Plyny pro polovodiče
SIAD semiconductor process gases are used throughout every stage of manufacture - from growing single crystal silicon to each wafer fabrication process step.
Vzácné plyny
Rare gases include the noble gases, xenon, krypton and neon, and are present in the atmosphere in trace amounts.
Plynové směsi
SIAD is a leading supplier of a complete line of exacting, consistent gas mixtures used in environmental, industrial, medical, and scientific applications.
Nevratné lahve lightcyl
Easy to handle and manage: these are the features of LIGHTCYL, the disposable cylinders developed by SIAD for users of certified mixtures and pure gases.