Pure and very pure gases header

Čisté a velmi čisté plyny

Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: siad@siad.eu

Čisté a velmi čisté plyny

SIAD vyrábí a dodává vysoce čisté a velmi čisté plyny již od počátku 30. let, kdy byly založeny první dvě výzkumné laboratoře věnované těmto produktům. Některé z vyvinutých procesů se pak staly součástí rostoucího italského chemického průmyslu a umožnily společnosti SIAD postupně získat vedoucí postavení na národním i evropském trhu, specializujíc se na výrobu čistých plynů určených pro laboratoře a průmyslové aplikace.

SIAD připravuje a dodává vysoce čisté a velmi čisté plyny pro použití v analytických a výzkumných laboratořích a pro průmyslové aplikace vyžadující vysoce kvalitní speciální plyny s konstantními vlastnostmi. Základním předpokladem k dosažení vynikajících výsledků v různých přípravách, jsou přísné metody zdokonalené v průběhu let, předúprava nádob a systematická reprodukovatelnost přípravy v průběhu času.

Jak určit stupeň čistoty?

Čistota plynu je parametr, který identifikuje množství nečistot (jiných plynů nebo látek), které plyn obsahuje. Čím vyšší je čistota, tím vyšší je kvalita plynu, neboť obsahuje velmi omezené procento jiných látek.

Existují dva ekvivalentní způsoby značení čistoty čistého plynu:

 • procentuální hodnota, která odpovídá minimálně zaručené hodnotě čistoty, tj. odečtením celkového množství nečistot, které byly zjištěny analýzou plynu;
 • stupeň, tj. číslo odvozené od procentuální hodnoty, kde první číslice označuje počet „9“ a druhá číslice se shoduje s poslední číslicí procentuální hodnoty.
  Čistota Stupeň
  99,99990 % 6.0
  99,9995 % 5.5
  99,9990 % 5.0

   

U čistých plynů dodávaných společností SIAD je indikován dostupný stupeň a čistoty, jakož i odpovídající analyzované nečistoty.

Objevte celou škálu čistých plynů SIAD: