LIGHTCYL disposable cylinders header

Jednorázové, nevratné lahve LIGHTCYL

Jednorázové, nevratné lahve LIGHTCYL

Servizio SIAD Ecolight

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

 

The quality of SIAD calibration mixtures always at hand

Kvalita kalibračních směsí SIAD vždy po ruce

Snadná manipulace a efektivní správa: to jsou vlastnosti jednorázových lahví LIGHTCYL vyvinutých společností SIAD pro uživatele kalibračních směsí a čistých plynů. Pokud potřebujete malé množství plynu, spolu se zárukou čistoty nebo přesné definované směsi, jsou jednorázové lahve LIGHTCYL tím pravým řešením. Malé lahve LIGHTCYL splňují všechny požadavky na dostupnost čistých plynů nebo směsí plynů. Neexistují pro ně nějaká regulační nebo bezpečnostní omezení.  Nemohou u nich nastat problémy s manipulací, které bývají spojeny s konvenčními, velkými vysokotlakými lahvemi.
Jejich návrh a užití vychází z mnoholetých zkušeností SIAD ve výrobě speciálních plynů.

Jednorázové lahve LIGHTCYL:

 • jsou výjimečně lehké, a proto se s nimi snadno manipuluje;
 • vyhnete se plýtvání plynem (dávkované množství);
 • mají minimální hmotnost a rozměry
 • jsou vhodné pro rychlou instalaci do provozu
 • je možné je skladovat a uchovávat přímo na pracovišti;
 • nepodléhají omezením přepravy (limity ADR);
 • při nákupu jsou osvobozeny od dalších poplatků;
 • nejsou objemné;
 • se snadno likvidují (podle běžného postupu pro recyklovatelný komunální odpad).

Hlavní aplikace

Lahve řady LIGHTCYL lze použít všude tam, kde je zásadní požadavek na snadnou manipulaci a jednoduchost použití. Zejména pro použití v bezpečnostním sektoru, pro monitorování životního prostředí a ve výzkumných laboratořích jsou vhodné pro:

 • Inspekce jednotlivých bezpečnostních zařízení a monitorování prostředí na pracovišti: výbušniny, detektory toxických plynů, oximetry atd.;
 • Kalibrace analyzátorů plynů používaných pro monitorování pracovního prostředí (atmosféry) ve stísněných prostorech;;
 • Kalibrace analyzátorů VOC;
 • Kalibrace analyzátorů emisí plynů;
 • Fluorescenční zářivky;
 • Nulovací plyny;
 • Testování rozsahů;
 • Výzkum a vývoj.

Aby se zajistilo zachování zaručené vysoké kvality typické pro speciální plyny SIAD, jsou všechny směsi dodávané v jednorázové produktové řadě LIGHTCYL plněny z vysokotlakých plynových lahví. Správný postup pro jejich dekantaci a analýza provedená na původních „mateřských“ produktech a vzorových šaržích poskytují absolutní záruku, pokud jde o jejich konečné složení.

Více informací naleznete v prospektu (sekce Katalogy).

Tabulka uvádí čisté plyny dostupné v jednorázových lahvích, stupeň čistoty a velikost lahví (small = malé, large = velké).

 
Plyn

Chem. značka

Čistota

Velikost lahve

Argon

Ar

6.0

Small, Large

Butane-n

C4H10

3.0

Small

Carbon dioxide

CO2

4.8

Small, Large

Carbon monoxide

CO

4.7

Small

Deuterium

D

2.8

Small

Ethane

C2H6

4.5

Small

Ethylene

C2H4

4.5

Small

Helium

He

6.0

Small, Large

Hydrogen

H2

6.0

Small

Isobutane

C4H10

3.0

Small

Isobutene

C4H8

2.0

Small

Krypton

Kr

4.7

Small, Large

Methane

CH4

4.5

Small

Neon

Ne

4.7

Small, Large

Nitrogen

N2

6.0

Small, Large

Nitrous oxide

N2O

4.8

Small, Large

Oxygen

O2

6.0

Small, Large

Sulfur hexafluoride

SF6

3.7

Large

Xenon

Xe

4.8

Small, Large