Plyny pro polovodiče header

Plyny pro polovodiče

Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: siad@siad.eu

Navigation Menu

Plyny pro polovodiče

Plyny SIAD pro polovodičové procesy se používají v každé fázi výroby – od růstu monokrystalů křemíku po každý stupeň procesu výroby plátků: oxidace, nanášení chemických par, rozprašování, povlak, leptání, tepelná difúze a implantace iontů.

Plynové aplikace ve výrobě polovodičů

Spolehlivá dodávka plynů o vysoké čistotě je zásadní pro moderní výrobu polovodičů. SIAD pro výrobu polovodičů a integrovaných obvodů nabízí více než 30 různých plynů a směsí pro leptání, nanánášení, oxidaci, legování a inertní aplikace. Škála používaných plynů je širší než v kterémkoliv jiném průmyslovém odvětví. U těchto plynů a směsí je nezbytné měřit a odstraňovat i stopové nečistoty v koncentracích p.p.m. (parts per million), v p.p.b. (parts per billion) a dokonce i v p.p.t. (parts per trillion). Nečistoty musí být indikovány a eliminovány.

Polovovodičové procesní plyny se třídí jako:

Dusík a kyslík mohou být vyráběny separačními jednotkami ze vzduchu on-site nebo dodávány jako kryogenní kapaliny, argon rovněž jako kryogenní kapalina a vodík je dodáván nejčastěji jako stlačený plyn.

Dusík se široce používá v řadě procesů k zajištění inertního prostředí nebo k vyplachování reaktivních plynů po ukončení procesu. Kyslík se používá k oxidaci křemíku, což je jedna z nejkritičtějších fází výroby polovodičů. Argon je používán k zabezpečení inertního prostředí při napařování kovů (kde je dokonce i dusík příliš reaktivní a vede k tvorbě kovových nitridů). Vodík, dodávaný ve velkém jako kryogenní kapalina nebo vyráběný na místě, je používán k tvorbě redukčního prostředí při žíhání kovových vláken nebo folií. 

Kompletní řada polovodičových procesních plynů SIAD garantuje dostatečně dlouhou použitelnost, spolehlivost a stabilitu vlastností bez ohledu na to, kde se výroba polovodičů a integrovaných obvodů nachází.