Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: siad@siad.eu

Certified gas mixtures

Tyto směsi se připravují použitím gravimetrických a volumetrických technik a pak se kontrolují srovnáním s primárními referenčními standardy. Tyto přípravky a jejich analýzy vycházejí z mezinárodních norem, jako je ISO 6142 a ISO 6143. 

SIAD se aktivně podílí na práci národních a mezinárodních pracovních skupin pro analytické metody v plynné fázi.

Nejčastější aplikace jsou:

  • chemické laboratoře, laboratoře všeobecné a zaměřené na řízení jakosti;
  • analyzátory a chromatografy v řízení procesů;
  • monitoring životního prostředí a pracoviště;
  • detekce toxických a hořlavých plynů.