Traceable gas mixtures of LAT Centre No. 143 header

Plynné směsi s LAT akreditací

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Traceable gas mixtures of LAT Centre No. 143

Výzkumná laboratoř SIAD byla prvním metrologickým, kalibračním centrem akreditovaným pro přípravu referenčních směsí plynů (LAT Centrum č. 143). Společnost SIAD dosáhla tohoto důležitého a ambiciózního cíle díky výrobním a technickým zkušenostem a know-how své výzkumné laboratoře.

Od data akreditace 15. prosince 2001 Metrologické laboratoře byla společnost SIAD schopna vyrábět a certifikovat referenční směsi kalibračních plynů, které jsou ve všech ohledech certifikovanými referenčními materiály. Pro všechny kritické měřicí procesy je nezbytné mít sledovatelnost primárních vzorků, aby bylo zajištěno přesné a precizní měření. Použité jednotky měření musí být jednoznačně definovány a sdíleny mezinárodně; to umožňuje správně porovnat měření provedená v různých laboratořích a na různých místech a časech.

Osvědčené směsi naší laboratoře LAT Centrum č. 143 jsou certifikovány společností Accredia (Italský akreditační orgán) pro všechny, kteří chtějí zajistit jejich správnou řadu sledování: kalibrační centra, zkušební laboratoře, společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a zdravotnictví a jakýkoli systém fungující v rámci zajištění a řízení jakosti.

Vyrobené směsi a kalibrace prováděné centrem SIAD LAT jsou sledovatelné na Mezinárodním systému jednotek (SI) a jsou proto mezinárodně uznávané.

Pro více informací klikněte zde.