Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: siad@siad.eu

Směsi v kapalné fázi

Tyto směsi jsou certifikované buď použitím gravimetrických údajů nebo analytické přípravy, případně jejich kombinace, v závislosti na povaze a koncentraci složek a matrice .

Další podrobnosti jsou uvedeny v Certifikátu o analýze přiloženém k tlakové lahvi.

Hlavní aplikace jsou v řízení procesů v petrochemických závodech a rafineriích.

Tyto standardy se rovněž používají u vzácných plynů pod vysokým tlakem jako náhražky plynných směsí.