Laboratory gas mixtures header

Plynné směsi pro laboratoře a řízení procesů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Laboratory gas mixtures

Úplný sortiment plynů a směsí SIAD pro řízení procesů a pro laboratoře splňuje přísné požadavky každé specifické instrumentace a aplikace a rovněž ISO normy vztahující se k metodám. Pro vaše aplikace zahrnující Řízení jakosti / Zajištění jakosti, vývoj produktů nebo provoz poloprovozního závodu zajišťuje SIAD tři standardní stupně jakosti směsí – primární, certifikované a necertifikované. 

Stejně jako směsi pro řízení procesů mohou i laboratorní směsi být baleny v nejrůznějších kontejnerech; každý z nich je navržen tak, aby splňoval specifické potřeby vašich aplikací. SIAD může rovněž zajistit směsi podle přání zákazníka buď o výjimečně vysoké přesnosti (<1%) nebo podle volnějších, méně přísných specifikací, jako jsou analyticky potvrzené směsi. 

V katalogu naší firmy jsou stovky vysoce čistých chemikálií, které mohou rychle splnit vaše potřeby. Selektivní analytická instrumentace bez rušivých vlivů zajišťuje přesnost směsí.