Gases and mixtures for petrolchemical industry header

Plyny a směsi pro petrochemický průmysl

Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: siad@siad.eu

Gases and mixtures for petrolchemical industry

Jak pro laboratorní použití tak pro řízení procesů má SIAD výběr plynů a tříd jakosti, které by pokryly všechny vaše potřeby v měření, regulaci a řízení procesů. Tyto plyny se dodávají v široké škále kontejnerů a z alternativních systémů, jako jsou generátory plynů.

Čisté plyny
Některé plyny / třídy jakosti běžně používané na trhu HPI (Hydrocarbon Processing Industry/průmysl zpracování uhlovodíků) zahrnují:

  • Extra suchý a nulovací vzduch;
  • Nulovací a ICP argon;
  • Nulovací a UHP helium;
  • Nulovací a UHP vodík;
  • Nulovací a UHP dusík.

Plynné směsi
Některé směsi běžně používané na trhu HPI zahrnují:

  • Jednoduché směsi, jako je O2 v N2, pro optimalizaci hořákových topných těles; ;
  • Vysoce přesné směsi pro optimalizaci hmotnostní bilance v etylenových krakovacích jednotkách;
  • Komplexní směsi pro hodnocení čistoty konečných produktů, jako je etylen, propylen, propan, 1,3-butadien, isopren, n-pentan, MTBE, benzen a toluen;
  • Rafinérské směsi nebo sirné plynné směsi, plynná směs s vysokým obsahem vodíku, plynná směs s vysokým obsahem uhlovodíků a plynná směs s vysokým obsahem olefinů;
  • Směsi pro průmyslovou hygienu.