Instrumentation gas mixtures header

Plynné směsi pro měření a analýzy

Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: siad@siad.eu

Instrumentation gas mixtures

Získání přesných a reprodukovatelných výsledků vyžaduje kombinaci citlivých analytických přístrojů a vysoce kvalitních přístrojových plynů. Jak pro laboratorní analýzu tak pro řízení provozu má SIAD výběr plynů a tříd jakosti podle potřeb vašich přístrojů. Každý plyn se vyrábí ze surovin o nejvyšší kvalitě a podléhá přísné analytické charakterizaci, aby byly zajištěny spolehlivé výsledky.

Firma SIAD vynaložila postupně velké prostředky na výzkum a vývoj přístrojových plynů. S rostoucí složitostí a přesností analytických zařízení a technologií jsou přesnější a dokonalejší i naše přístrojové plyny.

Detektory pro plynovou chromatografii

 • tepelně-vodivostní detektor;
 • plameno-ionizační detektor;
 • detektor elektronového záchytu;
 • heliový ionizační detektor;
 • plameno-fotometrický detektor;
 • foto-ionizační detektor;
 • plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie;
 • AL-800 (vysokofrekvenční výbojový detektor);
 • výbojový ionizační detektor;
 • ultrazvukový detektor.

Detektory pro optickou spektrometrii

 • nedispersní infračervená (NDIR);
 • dispersní infračervená (IR);
 • infračervená s Fourierovou transformací (FTIR);
 • korelační (IFG/GFC);
 • fotoakustická (PAS);
 • atomová absorpční (AA);
 • nukleární magnetická rezonance (NMR);
 • elektronová paramagnetická rezonance (EPR);
 • atomová emise;
 • oblouková a jiskrová emise;
 • chemiluminiscence;
 • fluorescence UV;
 • fluorescence X (XRF);
 • hmotnostní spektrometrie (pod vakuem);
 • ionizační hmotnostní spektrometry pracující za atmosférického tlaku (APIMS).

Ostatní přístroje

 • čítač jaderných částic;
 • hydrometr;
 • paramagnetický analyzátor;
 • uhlík a síra v oceli.