Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

Vzácné plyny

Mezi vzácné plyny patří xenon, krypton a neon, které jsou přítomné v atmosféře ve stopových množstvích.

Vzácné plyny se vyrábějí sofistikovanými postupy, kdy se vzduch čistí, stlačuje, chladí, destiluje a kondenzuje; hrají důležitou roli v řadě průmyslových odvětví. V elektrickém výboji emitují vzácné plyny barevné světlo a proto se používají v osvětlovacích tělesech, laserech, při lékařském zobrazování a v laboratorním výzkumu.

Navigation Menu