Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Propane

Propan, C3H8 je bezbarvý, hořlavý, zkapalněný plyn se zápachem po zemním plynu.

Aplikace
Čistý propan se používá:

  • jako složka kalibračních směsí pro aplikace v ekologii, průmyslové hygieně a petrochemii;
  • jako pohonná látka, rozpouštědlo a extrakční činidlo;
  • jako palivo atomových emisních analyzátorů.

Kompatibilita materiálů 
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; zinek; měď; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F, PTFE, PVC, polyuretany, polyamidy. 
Elastomery: Buna-N, Viton.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 44,10
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 1,55
Zápach: po zemním plynu
CAS registrační číslo: 74-98-6