COOOL R-744 Carbon Dioxide

COOOL® R-744 Oxid uhličitý

COOOL<sup>®</sup> R-744 Oxid uhličitý

Contattaci refrigeranti

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: refrigeranti@siad.eu

R-744 Anidride Carbonica

Oxid uhličitý (R-744) je považován za referenční plyn při určování GWP všech ostatních plynů (CO2 má přiřazen GWP = 1).

Je netoxický, nehořlavý (klasifikace A1 znamená vyšší bezpečnost), nepodléhá žádnému patentu a na celém světě neexistují žádná omezení.

Vyžaduje vysokotlaké válce a vyšší pracovní tlaky než jiná chladiva, proto systémy musí být navrženy ad hoc, ale jde o široce dostupný produkt se stabilními náklady.

Kromě dobrých vlastností přenosu tepla umožňuje vysoký objemový chladicí výkon. Používá se v malých kompresorech s vynikající účinností při nízkých a středních teplotách.

Kromě statických aplikací (jednostupňové nebo kaskádové chladiče po prvním stupni čpavku nebo jiného chladiva, např. R134a) ho používají němečtí výrobci automobilů v pokročilém stadiu testování pro klimatizace automobilů.

Chemická značka

Čistota

Nečistoty (ppmv)

Forma dodávek

Objem (l)

Obsah(kg)

CO2

≥ 99,9 %

H2O ≥ 10 ppm

Incondensabili ≥ 5 ppm

Autocisterna

9800 l

7000 kg

Tlaková lahev

40 l

30 kg

     Stupeň plnění: 0,75 kg/l                                                                            Připojovací redukční ventil: UNI 11144-2 ex UNI 4406

Oxid uhličitý je integrální část základního životního cyklu v přírodě

Technické vlastnosti
Produkt: oxid uhličitý
Chemický vzorec: CO2
Čistota: ≥ 99.5%
Relativní hustota (vzduch = 1): 1.529
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý

 

Proprietà chimico fisiche

Stato fisico:

Gas liquefatto

Peso molecolare:

44 g/mol

Punto di fusione:

-78.5 °C

Punto di ebollizione (a 1.013 bar):

-56.6 °C

Temperatura critica:

31 °C

Pressione critica:

73.8 bar

Densità relativa, gas (*):

1.52 (aria=1)

Densità relativa, liquido:

0.82 (acqua=1)

Tensione di vapore a 20°C:

57.3 bar

Aspetto/colore:

Gas incolore.

Odore:

nessuno

Classificazione sicurezza (ASHRAE 34)

A1

(*) a 1.013 bar e 21.1 °C