SIAD F-GAS ACADEMY

Školení a certifikace SIAD F-GAS ACADEMY

Contattaci refrigeranti

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: refrigeranti@siad.eu

SIAD F-GAS Academy next training dates

Are you interested in our courses?

Click here to register!

SIAD F-GAS ACADEMY body

Nařízení F-GAS (nařízení ES 2015/2067) ukládá povinnost získat certifikaci F-GAS všem společnostem a osobám provozujícím fluorované skleníkové plyny. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 se zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací.

SIAD SpA, ve spolupráci s italským certifikačním orgánem schváleným ministerstvem, nabízí ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI pro osoby i společnosti (PERCORSO DI FORMAZIONE e CERTIFICAZIONE DELLA PERSONA e DELL’IMPRESA) s cílem vyjasnit pochybnosti týkající se legislativy a techniky. 

SIAD Spa ve své Akademii SIAD F-GAS pořádá vzdělávací kurzy (2 dny po 8 hodinách) a zkoušky (1 den po 6 hodinách) za účelem získání:

  • Certifikace F-Gas pro osoby: školicí kurz pro operátory zabývající se manipulací s fluorovanými skleníkovými plyny na pevných chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadlech.
  • F-Gas certifikační pro společnosti: povinná první certifikace společnosti, registrace v registru F-Gas a vypracování potřebného plánu kvality společnosti.

Pokud se chcete účastnit školení v Itálii, vyplňte formulář (form per richiedere informazioni e conoscere i costi del servizio di certificazione F-Gas). Vyžádejte si další informace a informaci o náklady na certifikační službu F-Gas!