Drobečková navigace

Certifications header

Certifikace, akreditace a osvědčení

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Certifikace

Pro společnost SIAD Czech spol. s r.o. je prioritním cílem vyrábět a dodávat kvalitní a bezpečné produkty a služby. Systém řízení jakosti a neustálé zlepšování jakosti produktů a služeb je naším základním programem. 

Certifikace, akreditace a osvědčení získaná v průběhu let poskytují konkrétní důkazy o naplňování závazku společnosti SIAD Czech k dosažení kvality, jakosti a v ochraně životního prostředí.

QUALITY Certifikace dle ČSN EN ISO 9001

ENVIRONMENT Certifikace dle ČSN EN ISO 14001

HEALTH AND SAFETY AT WORK Certifikace dle OHSAS 18001

FOOD SAFETY Certifikace dle ISO 22000:2005 a dle HACCP

ACCREDITED LAT AND RMP LABORATORY Osvědčení o akreditaci laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

EXCELLENCE Certifikát výjimečnosti

SIAD Czech je od roku 2006 držitelem osvědčení Resposible Care (Odpovědné podnikání v chemii), které bylo naší společnosti uděleno po splnění příslušných kritérií Svazem chemického průmyslu České republiky. 

 

SIAD Czech je rovněž od roku 2014 zapsán v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj ČR