Drobečková navigace

SOA Certificate Classification header

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

SOA Certificate

Certifikace Seznam kvalifikovaných dodavatelů je osvědčení o kvalifikaci pro účast ve výběrových řízeních na plnění veřejných zakázek.

Tato certifikace je povinný certifikát (vydávaný Ministerstvem pro místní rozvoj), který prokazuje ekonomickou, odbornou a technickou způsobilost společnosti, že je kvalifikována pro provádění veřejných zakázek. Potvrzuje, že certifikovaný subjekt vlastní všechny náležitosti nezbytné pro plnění veřejných zakázek.

 

Výpis ze Seznamu kavlifikovaných dodavatelů