Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

OHSAS 18001:2007

Certifikace dle ČSN OHSAS 18001 (bezpečnost práce a ochrany zdraví)

Norma pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) specifikuje požadavky na systém BOZP tak, aby organizace mohla řídit svá rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. V normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu BOZP pro případy, kdy organizace chce : 
- vytvořit systém BOZP za účelem odstranění nebo minimalizace rizik u pracovníků a dalších zainteresovaných stran, které mohou být vystaveny nebezpečí v oblasti BOZP souvisejícím s její činností 
- implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu BOZP 
- prokázat shodu se svou politikou BOZP, kterou vyhlásila 
- prokázat soulad s normou OHSAS

SIAD Czech spol. s r.o. je vlastníkem certifikátu systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001 od 7. prosince 2006. V červenci 2009, v červnu 2011, v červnu 2014, v červenci 2015 a v srpnu 2018 tento certifikát naše společnost obhájila.

Certifikace OHSAS 18001 CZ

Certification OHSAS 18001 EN

Zertificat OHSAS 18001 DE

Certificato OHSAS 18001 IT