Certificate of Excellence header

Certifikát výjimečnosti

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Certificate of Excellence

Společnost SIAD Czech spol. s r.o. získala Certifikát výjimečnosti v roce 2008 za dosažení ustálených výsledků v oblastech kontroly všech faktorů týkajících se kvality, životního prostředí a bezpečnosti a za realizaci integrovaného systému řízení umožňujícího pokračování řízení a sledování tří aspektů uvedených výše.

Získáním certifikátu prokazuje jejich držitel nezávislým orgánem a potvrzenou schopnost systematického a efektivního zabezpečování dané oblasti a prohlubuje tím svou důvěryhodnost vůči obchodním partnerům a svému okolí. Certifikát výjimečnosti může získat organizace, která má zaveden a používá systémy v souladu s požadavky


- EN ISO 9001 (systém managementu jakosti), 
- EN ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí), 
- OHSAS 18001 (systém bezpečnosti a ochrany zdraví). 

Držitelem certifikátu výjimečnosti je SIAD Czech spol. s r.o. od června 2008 s tím, že v roce 2012 byl tento certifikát obhájen. 

 

Certifikát výjimečnosti